سایکرومتریک

ناشر:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۵۸-۳۳-۸

تعداد صفحات :۳۶۴

سال چاپ:۲۵/۰۶/۸۷

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۶۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۶۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

درهای اتوماتیک
ناشر:یزدا
قیمت:۳۰۰۰۰ ریال
آسانسور معلولین
ناشر:یزدا
قیمت:۳۰۰۰۰ ریال
بادگیر، شاهکار مهندسی ایران
ناشر:یزدا
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
رنگ در طراحی داخلی
ناشر:یزدا
قیمت:۵۰۰۰۰ ریال
کف سازی
ناشر:یزدا
قیمت:۴۰۰۰۰ ریال