بادگیر، شاهکار مهندسی ایران

ناشر:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۵۸-۲۰-۸

تعداد صفحات :۴۱۰

سال چاپ:۲۴/۰۷/۸۷

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۲۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

سایکرومتریک
ناشر:یزدا
قیمت:۶۰۰۰۰ ریال
درهای اتوماتیک
ناشر:یزدا
قیمت:۳۰۰۰۰ ریال
آسانسور معلولین
ناشر:یزدا
قیمت:۳۰۰۰۰ ریال
رنگ در طراحی داخلی
ناشر:یزدا
قیمت:۵۰۰۰۰ ریال
کف سازی
ناشر:یزدا
قیمت:۴۰۰۰۰ ریال