ریاضیات آماری روش های آماری(11) ویژه آزمون های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۰۸-۲

تعداد صفحات :۲۸۲

سال چاپ:۰۱/۰۱/۹۱

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۴۴۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۶۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات