10 گام عملی در افزایش عملکرد گندم در شرایط دیم

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۷۲-۰۲۷-۴

تعداد صفحات :۹۲

سال چاپ:۰۳/۱۰/۹۶

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۰۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

آفات دانه های روغنی
ناشر:تحقیقات آموزش کشاورزی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
آکواپونیک: تولید غذا در سیستم های آکواپونیک کوچک پرورش توام ماهی و گیاه
ناشر:تحقیقات آموزش کشاورزی
قیمت:۸۰۰۰۰۰ ریال
آگرواکولوژی در راستای حفاظت از محیط زیست
ناشر:تحقیقات آموزش کشاورزی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال
آموزش تکنیک های والیبال
ناشر:تحقیقات آموزش کشاورزی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال
اثر عوامل محیطی بر خاک و مدیریت منابع
ناشر:تحقیقات آموزش کشاورزی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال