آگرواکولوژی در راستای حفاظت از محیط زیست

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۷۲-۰۲۸-۱

تعداد صفحات :۱۹۶

سال چاپ:۲۸/۰۹/۹۶

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۵۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

10 گام عملی در افزایش عملکرد گندم در شرایط دیم
ناشر:تحقیقات آموزش کشاورزی
قیمت:۱۰۰۰۰۰ ریال
آفات دانه های روغنی
ناشر:تحقیقات آموزش کشاورزی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
آکواپونیک: تولید غذا در سیستم های آکواپونیک کوچک پرورش توام ماهی و گیاه
ناشر:تحقیقات آموزش کشاورزی
قیمت:۸۰۰۰۰۰ ریال
آموزش تکنیک های والیبال
ناشر:تحقیقات آموزش کشاورزی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال
اثر عوامل محیطی بر خاک و مدیریت منابع
ناشر:تحقیقات آموزش کشاورزی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال