اصول آبیاری گیاهان زراعی

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۷۲-۱۰۰-۴

تعداد صفحات :۱۶۶

سال چاپ:۲۳/۰۷/۹۸

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۵۰۰۰۰ريال


-

,"دراين كتاب بيان مي‌شود كه پديده رشد جمعيت در كشورهاي درحال‌توسعه و تنوع مواد غذايي و مصرف بالاي آن در كشورهاي پيشرفته باعث شده است كه نياز تقاضاي جهاني به غذا به ميزان كه در تاريخ سابقه نداشته افزايش يابد. در سال‌هاي گذشته افزايش توليد محصولات زراعي اكثراً از طريق افزايش و توسعه سطح زير كشت انجام مي‌گرفته است ولي در سال‌هاي اخير قسمت اعظم افزايش توليد متكي بر افزايش توليد محصول در واحد سطح بوده است. يكي از مهم‌ترين محدوديت‌ها براي توسعه بخش كشاورزي آب است و ازجمله فاكتورهاي مهم در بالا بردن توليد در واحد سطح استفاده صحيح از اين ماده حياتي است. با توجه به كمبود نزولات آسماني در كشورمان وعدم توزيع مناسب زماني و مكاني بارش‌ها، همچنين بروز خشك‌سالي‌هاي متعدد در بيست سال اخير، ضرورت تبديل روش‌هاي آبياري سنتي به روش‌هاي نوين آبياري ازجمله آبياري باراني و آبياري قطره‌اي و سيستم‌هاي نوين آبياري بيش‌ازپيش احساس مي‌شود."

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

10 گام عملی در افزایش عملکرد گندم در شرایط دیم
ناشر:تحقیقات آموزش کشاورزی
قیمت:۱۰۰۰۰۰ ریال
آفات دانه های روغنی
ناشر:تحقیقات آموزش کشاورزی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
آکواپونیک: تولید غذا در سیستم های آکواپونیک کوچک پرورش توام ماهی و گیاه
ناشر:تحقیقات آموزش کشاورزی
قیمت:۸۰۰۰۰۰ ریال
آگرواکولوژی در راستای حفاظت از محیط زیست
ناشر:تحقیقات آموزش کشاورزی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال
آموزش تکنیک های والیبال
ناشر:تحقیقات آموزش کشاورزی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال