جدیدترین کتابها

20 مهارت ضروری در GIS

آواي قلم

۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت برون ‌سپاری در صنعت آب و فاضلاب ب ...

آواي قلم

۳۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول مهندسی و مدیریت پسماندهای الکتریکی ...

آواي قلم

۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی با تکیه بر نرم ...

خانيران

۲۳۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

نیترات در آب شرب و ارزیابی فنی اقتصادی ر ...

آواي قلم

۵۴۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اهمیت بهداشت دست و گندزدایی تجهیزات در م ...

خانيران

۴۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تبادل یونی و جذب سطحی آلاینده‌های معدنی ...

خانيران

۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بهداشت و ایمنی مواد غذایی (مناسب برای دا ...

خانيران

۲۱۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

عبارات کاربردی مقاله نویسی در علوم محیطی

خانيران

۳۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اثرات سوخت های زیستی بر اقتصاد، محیط زیس ...

خانيران

۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت بهداشت محیط پس از وقوع بلایای طبی ...

خانيران

۱۴۵,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

کاربرد پسماندهای طبیعی و صنعتی در مخلوط ...

خانيران

۲۳۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

درسنامه جامع بهداشت محیط:بهداشت مسکن، ام ...

خانيران

۳۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای ریاضیات مهندسی محیط زیستجلد دوم ...

خانيران

۴۱۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول شیمیایی، ترکیب منبع آب و حفاظت از آ ...

خانيران

۳۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مشخصات هیدرولیکی راکتورهای تصفیه آب و تأ ...

خانيران

۲۸۵,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

کتابهای ویترین

ارزیابی میدانی تاسیسات مخازن آب شرب

آواي قلم

۲۶۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

طراحی، اجرا و بهره‌برداری از سایت پردازش ...

آواي قلم

۲۷۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت فضاهای سبز شهری با رویکرد بهداشت ...

آواي قلم

۲۱۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

قوانین جدید بازاریابی سبز(استراتژی‏ها، ا ...

آواي قلم

۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

انفجار و تجهیزات ضد انفجار: (ابزار دقیق ...

آواي قلم

۶۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

In Proper Balance: Eco-friendly Mining i ...

آواي قلم

۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اهمیت بهداشت دست و گندزدایی تجهیزات در م ...

خانيران

۴۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

پلت چوبی: منبع انرژی تجدیدپذیر (از تولید ...

آواي قلم

۹۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

الکترودیالیز در تصفیه آب و فاضلاب حذف آل ...

آواي قلم

۳۹۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تبادل یونی و جذب سطحی آلاینده‌های معدنی ...

خانيران

۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بهداشت و ایمنی مواد غذایی (مناسب برای دا ...

خانيران

۲۱۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت بهداشت، ا ...

آواي قلم

۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

عبارات کاربردی مقاله نویسی در علوم محیطی

خانيران

۳۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

نقش فرایندهای تصفیه فاضلاب و لجن در حذف ...

آواي قلم

۴۵۵,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول علمی و کاربردی فرایندهای انعقاد، لخ ...

آواي قلم

۲۳۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اثرات سوخت های زیستی بر اقتصاد، محیط زیس ...

خانيران

۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات