جدیدترین کتابها

نمک‌زدایی آب دریا

آواي قلم

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

زبان تخصصی برای دانشجویان مهندسی بهداشت ...

آواي قلم

۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

ترمینولوژی سم‌شناسی (جلد دوم)

خانيران

۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

ترمینولوژی سم‌شناسی (جلد اول)

خانيران

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بازگردانی و استفاده مجدد پساب تصفیه خانه ...

خانيران

۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی

خانيران

۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

سگ‌های بلاصاحب (مدیریت و آشنایی با بیمار ...

خانيران

۹۹۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تضمین کیفیت در آزمایشگاه خون‌شناسی(تالاس ...

خانيران

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای مدیریت اجرایی جزء خطرناک (ویژه) ...

خانيران

۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

پیش بینی سمیت و خواص دارویی ترکیبات شیمی ...

خانيران

۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بیماری‌های مشترک انسان و حیوان و مدیریت ...

خانيران

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

پالایش خاک : کاربردها و تکنولوژی‌های نوی ...

خانيران

۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تجهیزات، روش ها و تکنیک های اندازه‌گیری ...

خانيران

۹۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مقدمه ای برشیمی و میکروبیولوژی آب(به همر ...

خانيران

۹۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اهمیت بهداشت دست و گندزدایی تجهیزات در م ...

خانيران

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تبادل یونی و جذب سطحی آلاینده‌های معدنی ...

خانيران

۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

کتابهای ویترین

تست نفوذ سیستم‌های کنترل صنعتی راهنمای ه ...

آواي قلم

۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

دفن بهداشتی پسماند: مکان‌یابی، طراحی، آم ...

آواي قلم

۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آب‌شیرین‌کن‌های اسمز معکوس( فرایند، طراح ...

آواي قلم

۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت پسماند در شهرهای جهان

آواي قلم

۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

ژنتیک بالینی نوین ویرایش چهارم

آواي قلم،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان

۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مهندسی بهداشت محیط در بیمارستان

آواي قلم

۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

روش‌های نوین تصفیه فاضلاب صنایع نساجی

آواي قلم

۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تاریخ آبرسانی در استان بوشهر(مروری برروی ...

آواي قلم

۷۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

گریتا و غولها

آواي قلم

۴۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای کاربردی بهداشت محیط برای پیشگیری ...

آواي قلم

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آب‌های نامتعارف: راه حلی پایدار برای کمب ...

آواي قلم

۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

ارزیابی چرخه عمر تجهیزات روشنایی

آواي قلم

۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مواد معدنی و تعادل آن در آب آشامیدنی(ضرو ...

آواي قلم

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

محافظت از کارکنان فاضلاب در برابر کووید- ...

آواي قلم

۸۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮراﺑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﻧﻤﮏ‌زدایی

آواي قلم

۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

فرآیندهای فاضلابرو(مهندسی فرآیندهای میکر ...

آواي قلم

۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات