جدیدترین کتابها

بیماری‌های مشترک انسان و حیوان و مدیریت ...

خانيران

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

پالایش خاک : کاربردها و تکنولوژی‌های نوی ...

خانيران

۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تجهیزات، روش ها و تکنیک های اندازه‌گیری ...

خانيران

۹۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مرجع کاربردی سیستم‌های گیاهان آبزی در تص ...

آواي قلم

۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مبانی عصب‌شناختی سوء مصرف مواد

آواي قلم

۸۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مقدمه ای برشیمی و میکروبیولوژی آب(به همر ...

خانيران

۷۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بهداشت و سالم‌ سازی آب

خانيران

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

فناوری بیوفیلتراسیون "مفاهیم و کاربرد آ ...

خانيران

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تصفیه فاضلاب‌های صنعتی

خانيران

۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی با تکیه بر نرم ...

خانيران

۸۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اهمیت بهداشت دست و گندزدایی تجهیزات در م ...

خانيران

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تبادل یونی و جذب سطحی آلاینده‌های معدنی ...

خانيران

۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بهداشت و ایمنی مواد غذایی(مناسب برای دان ...

خانيران

۶۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

عبارات کاربردی مقاله نویسی در علوم محیطی

۶۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت بهداشت محیط پس از وقوع بلایای طبی ...

خانيران

۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

درسنامه جامع بهداشت محیط:بهداشت مسکن، ام ...

خانيران

۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

کتابهای ویترین

مدیریت پسماند در شهرهای جهان

آواي قلم

۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

ژنتیک بالینی نوین ویرایش چهارم

آواي قلم،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان

۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مهندسی بهداشت محیط در بیمارستان

آواي قلم

۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

روش‌های نوین تصفیه فاضلاب صنایع نساجی

آواي قلم

۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تاریخ آبرسانی در استان بوشهر(مروری برروی ...

آواي قلم

۷۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

گریتا و غولها

آواي قلم

۴۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای کاربردی بهداشت محیط برای پیشگیری ...

آواي قلم

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آب‌های نامتعارف: راه حلی پایدار برای کمب ...

آواي قلم

۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

ارزیابی چرخه عمر تجهیزات روشنایی

آواي قلم

۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مواد معدنی و تعادل آن در آب آشامیدنی(ضرو ...

آواي قلم

۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

محافظت از کارکنان فاضلاب در برابر کووید- ...

آواي قلم

۸۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮراﺑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﻧﻤﮏ‌زدایی

آواي قلم

۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

فرآیندهای فاضلابرو(مهندسی فرآیندهای میکر ...

آواي قلم

۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

سازمان دیجیتال

آواي قلم

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بهترین روش‌های نظافت و گندزدایی محیط مرا ...

آواي قلم

۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

برنامه‌ریزی برای خدمات اکوسیستمی در شهره ...

آواي قلم

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات