جدیدترین کتابها

رده تهدید و حفاظتی حیات وحش ایران در IUC ...

آواي قلم

۴۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

کتاب همراه برای کارشناسان رسمی دادگستری ...

آواي قلم

۶۹۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مبانی حکمرانی آب (چارچوبی برای مدیریت جا ...

انتشارات آواي قلم

۴۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی با تکیه بر نرم ...

خانيران

۲۳۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اهمیت بهداشت دست و گندزدایی تجهیزات در م ...

خانيران

۴۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تبادل یونی و جذب سطحی آلاینده‌های معدنی ...

خانيران

۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بهداشت و ایمنی مواد غذایی (مناسب برای دا ...

خانيران

۲۱۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

عبارات کاربردی مقاله نویسی در علوم محیطی

خانيران

۳۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت بهداشت محیط پس از وقوع بلایای طبی ...

خانيران

۱۴۵,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

درسنامه جامع بهداشت محیط:بهداشت مسکن، ام ...

خانيران

۳۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای ریاضیات مهندسی محیط زیستجلد دوم ...

خانيران

۴۱۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول شیمیایی، ترکیب منبع آب و حفاظت از آ ...

خانيران

۳۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مشخصات هیدرولیکی راکتورهای تصفیه آب و تأ ...

خانيران

۲۸۵,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مفاهیم و اصطلاحات تخصصی مهندسی بهداشت مح ...

خانيران

۲۷۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

نکات کلیدی مدیریت پسماند (پوشش کامل مطال ...

خانيران

۲۳۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مجموعه سوالات طبقه بندی بهداشت وبازرسی گ ...

آواي قلم

۲۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

کتابهای ویترین

خلاصه مقالات بیست و دومین همایش ملی بهدا ...

آواي قلم

۱۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

کاربردسیستم اطلاعات جغرافیایی) (GIS در ...

آواي قلم

۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اکولوژی سیمای سرزمین شهری(شبکه‌های محیط ...

آواي قلم

۴۶۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

20 مهارت ضروری در GIS

آواي قلم

۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت برون ‌سپاری در صنعت آب و فاضلاب ب ...

آواي قلم

۳۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول مهندسی و مدیریت پسماندهای الکتریکی ...

آواي قلم

۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

ارزیابی میدانی تاسیسات مخازن آب شرب

آواي قلم

۲۶۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

نیترات در آب شرب و ارزیابی فنی اقتصادی ر ...

آواي قلم

۵۴۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

طراحی، اجرا و بهره‌برداری از سایت پردازش ...

آواي قلم

۲۷۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت فضاهای سبز شهری با رویکرد بهداشت ...

آواي قلم

۲۱۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

قوانین جدید بازاریابی سبز(استراتژی‏ها، ا ...

آواي قلم

۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

انفجار و تجهیزات ضد انفجار: (ابزار دقیق ...

آواي قلم

۶۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

In Proper Balance: Eco-friendly Mining i ...

آواي قلم

۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اهمیت بهداشت دست و گندزدایی تجهیزات در م ...

خانيران

۴۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

پلت چوبی: منبع انرژی تجدیدپذیر (از تولید ...

آواي قلم

۹۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

الکترودیالیز در تصفیه آب و فاضلاب حذف آل ...

آواي قلم

۳۹۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات