جدیدترین کتابها

مدیریت محیط زیستی در صنعت مواد رنگزا و ر ...

آواي قلم

۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول و شیوه‌های بهره‌برداری از تاسیسات آ ...

آواي قلم

۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت کشتیرانی سبز

آواي قلم

۴۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت فاضلاب و جامدات زیستی

آواي قلم

۷۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

فناوری بیوفیلتراسیون "مفاهیم و کاربرد آ ...

خانيران

۵۶۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تصفیه فاضلاب‌های صنعتی

خانيران

۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بیماری کرونا ویروس 2019 (کووید-19) اپیدم ...

آواي قلم

۷۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

کتاب همراه برای کارشناسان رسمی دادگستری ...

آواي قلم

۶۹۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی با تکیه بر نرم ...

خانيران

۲۳۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اهمیت بهداشت دست و گندزدایی تجهیزات در م ...

خانيران

۴۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تبادل یونی و جذب سطحی آلاینده‌های معدنی ...

خانيران

۵۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بهداشت و ایمنی مواد غذایی (مناسب برای دا ...

خانيران

۲۱۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

عبارات کاربردی مقاله نویسی در علوم محیطی

خانيران

۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت بهداشت محیط پس از وقوع بلایای طبی ...

خانيران

۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

درسنامه جامع بهداشت محیط:بهداشت مسکن، ام ...

خانيران

۴۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای ریاضیات مهندسی محیط زیستجلد دوم ...

خانيران

۵۴۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

کتابهای ویترین

استاندارد بین‌المللی ایزو (ISO 37500:201 ...

آواي قلم

۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

شیمی فرایندها براساس سرفصل‌های رشته‌ی م ...

آواي قلم

۶۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راه‌اندازی و بهره‌برداری از مراکز پذیرش ...

آواي قلم

۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول کلی طراحی و نگارش طرح بهداشت، ایمن ...

آواي قلم

۴۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت پسماندها با رویکرد ارزیابی چرخه ح ...

آواي قلم

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول مهندسی آب: از منبع تا مصرف قسمت دوم ...

آواي قلم

۶۹۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول مهندسی آب: از منبع تا مصرف قسمت اول ...

آواي قلم

۵۶۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مجموعه آزمون‌های کارشنا س رسمی دادگستری ...

آواي قلم

۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای کاربرد آب بازیافتی در مصارف تغذی ...

آواي قلم

۲۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بررسی راهبردها، اصول و موضوعات کلیدی رای ...

آواي قلم

۲۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مهار هیولای 20 میلیون تُنی

آواي قلم

۵۵,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای کاربردی مدیریت پسماندهای صنعتی و ...

آواي قلم

۶۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

ایمنی بیمار

آواي قلم

۳۹۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آشنایی با بیرینگ‌های غلتشی

آواي قلم

۲۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ، ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ، ﺗﻬﺪﯾ ...

آواي قلم

۲۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تحلیلی بر آینده و نسل آتی بازارهای امنیت ...

آواي قلم

۲۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات