آلودگی خاک ( منشا، پایش و پالایش) مرجع د ...

خانيران

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول و مبانی بهداشت محیط

خانيران

۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اهمیت بهداشت دست و گندزدایی تجهیزات در م ...

خانيران

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بهداشت مواد غذایی (ایمنی و کنترل خطرات)

خانيران

۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بهداشت و سالم‌ سازی آب

خانيران

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تصفیه فاضلاب‌های صنعتی

خانيران

۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

درسنامه جامع بهداشت محیط:بهداشت مسکن، ام ...

خانيران

۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

نقش تالاب ها در تصفیه فاضلاب شهری و صنعت ...

دانشگاهي فرهمند

۱۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات