مدیریت پروژه

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۶۴-۸۰۳۳-۶۸-۴

تعداد صفحات :۲۰۸

سال چاپ:۰۱/۱۲/۹۶

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۷۱۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۹۰۰۰۰ريال

پربازدیدترین کتابها این انتشارات