آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها (طرح تحول اقتصادی)

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۶۲۱-۱۲-۹

تعداد صفحات :۸۰

سال چاپ:۱۳۹۱

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۶۷۵۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۷۵۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات