مهندسی کاربردی در لوله های پلی اتیلن

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۸۲۶-۷۷-۳

تعداد صفحات :۴۹۴

سال چاپ:۰۶/۰۸/۹۲

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۲۵۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۲۵۰۰۰۰ريال

پربازدیدترین کتابها این انتشارات