آلودگی های محیط زیست آلودگی هوا ویژه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری ph.Dاز سال 74 تا 98

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۹۰-۵

تعداد صفحات :۳۵۲

سال چاپ:۱۳۹۹

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۳۱۵۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۳۵۰۰۰۰۰ريال


-

بسته‌هاي آموزشي كتابهاي كارشناسي ارشد و دكتري انتشارات خانيران و آواي قلم:
بسته آموزشي اول :
1- آلودگي‌هاي محيط زيست- آلودگي آب
2 –آلودگي‌هاي محيط زيست- آلودگي هوا
3- آلودگي‌هاي محيط زيست- آلودگي پسماند
4 – آلودگي‌هاي محيط زيست- آلودگي صنعتي (صوت، نور و پرتو)
5- آلودگي‌هاي محيط زيست- آلودگي‌خاك (ضايعات، پسابهاي صنعتي و سموم)
بسته آموزشي دوم:
الف- كليات بهداشت محيط جلد اول- صدا و صوت، بهداشت پرتوها، نور و ارزيابي اثرات توسعه
ب- كليات بهداشت محيط جلد دوم - مبارزه با ناقلين، بهداشت شناگاهها، بهداشت مواد غذايي و گندزداها)
بسته آموزشي سوم:
اين عناوين عمدتا براي كليه رشته‌هاي مهندسي مي‌تواند مورد بهره‌برداري قرار ‌گيرد.
1- مهندسي آب و فاضلاب- تصفيه فاضلاب
2- مهندسي آب و فاضلاب- مهندسي آب
3- مهندسي آب و فاضلاب- مهندسي فاضلاب
4- مهندسي آب و فاضلاب- ميكوبيولوژي آب و فاضلاب
5- مهندسي آب و فاضلاب- شيمي آب و فاضلاب
6- مهندسي آب و فاضلاب- مكانيك سيالات
بسته آموزشي چهارم:
الف- محيط زيست - ارزيابي محيط زيست
ب‌- محيط زيست- آمايش و ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست
پ- محيط زيست - اكولوژي عمومي و حيات وحش
ت‌- محيط زيست- شناخت محيط زيست
ث‌- محيط زيست- بيولوژي و شناخت حيوانات شكاري
بسته آموزشي پنجم: اين عناوين عمدتا براي كليه رشته‌ها مي‌تواند مورد بهره‌برداري قرار ‌گيرد.
1- محيط زيست- زبان عمومي و تخصصي(ج. اول) كليه گرايشهاي مهندسي ( بهداشت، محيط زيست و ...)
2- محيط زيست- زبان عمومي و تخصصي(ج. دوم) كليه گرايشهاي ( منابع طبيعي، مديريت، HSE و ....)
3- محيط زيست- رياضيات عمومي و مهندسي
4- محيط زيست- رياضيات آماري
5- محيط زيست- دروس تخصصي HSE
6- محيط زيست- زبان عمومي و تخصصي (دكتري)

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات