آلودگی خاک ( منشا، پایش و پالایش) مرجع درسی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۱-۱۴-۵

تعداد صفحات :۳۱۶

سال چاپ:۱۴۰۱

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۲۵۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۲۵۰۰۰۰۰ريال


-

خاك يكي از منابع ارزشمند طبيعت است كه در حدود 96 درصد موادغذاييموردنياز انسان از آن تأمينمي‌گردد. در نبود خاك سالم حيات نيز روي كره زمين امكان‌پذير نخواهد بود. خطر آلودگي خاك كمتر از خطر آلودگي هوا نيست، از ديدگاه جهاني پس از آب‌وهوا، خاك سومين جزء عمده محيط‌زيست تلقي مي‌شود.ورود مواد، ارگانيسم‌هاي زيستي يا انرژي به درون خاك سبب تغيير كيفيت خاك مي‌شود. همين مسئله باعث مي‌شود كه خاك از حالت طبيعي خود خارج شود؛ بنابراين مديريت صحيح براي داشتن خاكي سالم لازمه بقاي انسان است. خاك‌ها داراي مزيت ويژه‌اي به نام خود پالايي هستند و پالاينده طبيعت بشمار مي‌روند. علاوه بر مغذي بودن خاك، خاصيت ديگري بنام تصفيه‌كنندگي در آن وجود دارد كه بهعلت خواص شيميايي و فيزيكي آن مي¬باشد.خداوند بزرگ را سپاس كه توفيق داد تا كتاب آلودگي خاك،(منشأ، پايش و پالايش) را ترجمه نماييم اين كتاب شامل فصولي ازجمله منشأ خاك، اجزاي خاك، آلاينده‌هاي اصلي خاك، منابع و مكانيزم هاي اصلي خاك، پايش و پالايش خاك مي‌باشد.
اينكتاب براي استادان و پژوهشگران در زمينه‌هاي مهندسي محيط‌زيست،مهندسي بهداشت محيط، مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، متخصصين HSE و رشته‌هاي غير مهندسي مرتبط با علوم زيست‌محيطيمفيد مي‌باشد

پربازدیدترین کتابها این انتشارات