راهنمای جامع تصفیه فاضلاب های صنعتی و خطرناک (قسمت دوم)

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۰۰-۸

تعداد صفحات :۶۲۶

سال چاپ:۲۰/۰۹/۹۶

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۱۵۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۳۵۰۰۰۰ريال

پربازدیدترین کتابها این انتشارات