قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۹۰۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۰۰۰۰۰۰ريال

-

محمد عليزاده دانش آموخته شيمي در مقطع كارشناسي و شيمي محيط زيست در مقطع كارشناسي ارشد و استمرار آن در دوره دكتراي تخصصي با بيش از بيست و سه سال سابقه كار در حوزه محيط زيست مي‌باشد. وي فعاليت پژوهشي خود را از سال 1376 در موسسه تحقيقات شيلات در رابطه با آلودگي منابع آب آغاز و پس از ورود به سازمان حفاظت محيط زيست، در سال 1378 به عنوان معاون محيط زيست انساني اداره كل حفاظت محيط زيست استان گيلان به مدت 7 سال در حوزه پايش آلودگي صنايع، شهرك هاي صنعتي، پسماندهاي شهري، روستايي، پزشكي فعاليت و در طول سال‌هاي خدمت به عنوان مدير نمونه انتخاب و مورد حمايت تشكل‌هاي زيست‌محيطي قرار گرفت. در طول سال‌هاي خدمت فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي را به عنوان يك اولويت مهم در كنار فعاليت‌هاي اجرايي مد نظر قرار داده است. پس از عزيمت به تهران به عنوان معاون دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست كشور منصوب گرديد.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات