درسنامه جامع بهداشت محیط:بهداشت مسکن، اماکن عمومی و مواد غذایی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۸۸-۴۷-۳

تعداد صفحات :۱۳۷

سال چاپ:۲۵/۰۴/۹۸

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۹۴۵۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۰۵۰۰۰۰ريال


-

باتوجه به اهميت نقش مسكن و اماكن عمومي مناسب در زمينه مساعدسازي عوامل موردنظر موجود در كانون توجه بهداشت محيط و در نقطه¬ مقابل ايجاد اختلال در شرايط مطلوب بهداشتي، عوامل موردتوجه بهداشت محيط در مسكن و اماكن عمومي در اين راستا و در اين كتاب مورد بحث قرارگرفته¬اند. مداخله¬ بهداشت محيط در جريان بهداشت و سلامت، ارتباط اين واحد در راستاي بهسازي محيط كه خود شامل مجموعه¬اي بزرگ مي¬باشد و مي¬تواند مباحثي همچون بهداشت مدارس، هتل¬ها، رستوران¬ها، شهر و روستا و ... را در پوشش داشته باشد.
اين كتاب به¬منظور ارتقاء دانسته¬هاي دانشجويان در ارتباط با اصولي كلي از مباحث بهداشت محيط مرتبط يا مسكن و اماكن عمومي تدوين گرديده است.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات