عبارات کاربردی مقاله نویسی در علوم محیطی

پدیدآوران:
ناشر:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۷۳-۸

تعداد صفحات :۱۷۳

سال چاپ:۲۱/۰۷/۹۸

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۵۴۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۶۰۰۰۰۰ريال


-

. عبارات و واژگان بكار رفته در اين كتاب بر اساس حروف الفبا ليست شده و فرض بر آن است كه خواننده، اصول پايه و اوليه در ارتباط با مقاله نويسي را فرا گرفته و در اين مرحله نيازمند دانش در زمينه ارائه مطالب خود با در نظر گرفتن نگارش صحيح زبان انگليسي و واژگان و عبارات كاربردي و متداول در جامعه علمي و بين المللي مي¬باشد. علاوه بر اين، نويسندگان از مترادف¬هاي متداول هر يك از عبارات و واژگان جهت كمك به بازنويسي جملات علمي نيز استفاده كرده¬اند

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات