تبادل یونی و جذب سطحی آلاینده‌های معدنی قسمت چهارم برگرفته از فصل دوازدهم کتاب AWWA

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۷۵-۲

تعداد صفحات :۱۷۴

سال چاپ:۱۳۹۸

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۱۵۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۳۵۰۰۰۰ريال


-

كتاب حاضر ترجمه فصل 12 كتاب تصفيه و كيفيت آب (راهنماي آب آشاميدني) AWWA مي‌باشد. كتاب AWWA بعنوان يكي از منابع طرح سوالات درس تصفيه آب براي ورود به دوره‌هاي كارشناسي ارشد و Ph.D مهندسي بهداشت محيط مي‌باشد.
مجموعه حاضر شامل آشنايي با، مقدمه و تئوري تبادل يوني كاربردهاي تبادل يوني و جذب سطحي و مدلسازي تبادل يوني با استفاده از EMCT مي‌باشد. اميد است چاپ و انتشار كتاب حاضر جهت مطالعه دانشجويان رشته‌هاي مهندسي بهداشت محيط و مهندسي محيط زيست مفيد واقع شود.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات