مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی با تکیه بر نرم افزار Matlab (ویژه دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط و محیط زیست)

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۷۹-۰

تعداد صفحات :۱۰۴

سال چاپ:۱۳۹۹

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۷۲۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۸۰۰۰۰۰ريال


-

يك شبكه عصبي مصنوعي به عنوان‌يك سيستمي ‌از عناصر پردازنده، به نام نورون تعريف مي‌شود، كه توسط مجموعه‌اي از وزن‌ها به شبكه متصل مي‌شوند. اين شبكه از طريق معماري شبكه و بزرگي وزن‌ها تعيين مي‌شود. نورون‌يك عنصر پردازنده است كه چند ورودي مي‌گيرد، آنها را مي‌سنجد،‌ يك جهت‌دهي را مي‌افزايد و از نتيجه به عنوان آرگومان ‌يا ورودي تابع انتقال استفاده مي‌كند كه نهايتا" منتج به خروجي نورون مي‌گردد. كه اين خروجي نورون همان متغير مد نظر در فرايند مدل‌سازي است.
در اين كتاب، راه‌هاي گوناگوني براي مدل‌سازي ارائه شده است. در فصل‌هاي مختلف اين كتاب كه به ارائه مفاهيم شبكه عصبي مصنوعي و پياده‌سازي آن در نرم افزار Matlab مي‌پردازند، موضوع كد نويسي در اين نرم‌افزار بيشتر مورد بحث قرار گرفته است. فصل آخر اين كتاب به موضوع پياده‌سازي شبكه عصبي مصنوعي با انواع روش‌هاي الگوريتم پس انتشار و مقالات چاپ شده در جورنال‌ها خواهد بود.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات