تصفیه فاضلاب‌های صنعتی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۳۲-۸۱-۳

تعداد صفحات :۱۷۰

سال چاپ:۱۳۹۹

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۱۷۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۳۰۰۰۰۰ريال


-

یکی از مهم¬ترین مسائل دنیای امروز، آلودگی محیط زیست به فلزات سمی و خطرناک مي باشد. استخراج فلزات از معادن و کاربرد گسترده¬ فلزات سنگین در صنایع باعث شده است که غلظت این فلزات در آب، فاضلاب، هوا و خاک بیشتر از مقادیر زمینه ای افزایش پیدا کند. مکانیزم اثر سمیت فلزات سنگین، ناشی از تمایل شدید کاتیون¬های این فلزات به گوگرد و بدین طریق مختل‌کردن فعالیت آنزیم‌های حیاتی در موجودات زنده می¬باشد. بنابراین حذف فلزات سنگین از محیط آبی، موضوع مهمی در بهداشت عمومی جامعه محسوب می¬شود.
فلزات سنگین در پساب بسیاری از صنایع مانند صنایع استخراج روی و سایر فلزات سنگین از سنگ معدن، صنایع پتروشیمی، صنایع پالایش نفت، صنایع کاغذسازی، صنایع دارویی، صنایع رنگسازی، صنایع فرآورده¬¬های پلاستیکی و ... وجود دارند و در صورت راه¬یابی به سیستم¬های تصفیه فاضلابروی میکروارگانیسم¬ها و سینتیک واکنش¬های تصفیه فاضلاب به علت ویژگی سمیت خود تأثیر گذاشته، باعث کاهش راندمان سیستم می¬شوند. این امر سبب می¬گردد که غلظت این ترکیبات در فاضلاب خروجی تصفيه¬خانه¬های مذکور با استاندارد تعیین شده از سوی مراجع داخلی و بین المللی مطابقت ننماید. از سوی دیگر راه¬یابی این عناصر سنگین و ترکیبات به محیط زیست، اثرات جبران ناپذیری را بر محیط زیست و انسان خواهد داشت. با عنایت به موارد ذکر شده، تصفیه این ترکیبات و حذف آنها مطابق استانداردهای داخلی و بین المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است. فلزات سنگین اصولاً به دسته ای از گروه عناصر فلزی اطلاق می شود که دارای وزن مخصوص بزرگتر از gr/cm3 6 و وزن اتمی بیشتر از ۵۰ گرم باشند.وجود فلزات سنگین در فاضلاب¬های شهری در سیستم تصفیه فاضلاب اختلال ایجاد کرده و باعث کاهش راندمان تصفیه و در موارد حاد، باعث توقف فعالیت¬های بیولوژیکی سیستم های تصفیه می¬گردد. بنابراین با توجه به اثرات زیان¬آور تخلیه¬ي پساب¬های حاوی فلزات سنگین به محیط زیست و موجودات زنده آن، استانداردهای خروجی فاضلاب¬ها از طرف سازمان¬های حفاظت محیط زیست و EPA جهت تخلیهفاضلاب¬های صنعتی به منابع مختلف ارائه شده است.
اين كتاب به¬منظور ارتقاء دانسته¬هاي دانشجويان در ارتباط با روش¬هاي تصفيه فاضلاب¬هاي صنعتي و انواع آن¬ها و همچنين باتكيه بر تحقيقات صورت پذيرفته در داخل و خارج كشور در اين راستا با بهره-گيري از سيستم¬هاي مختلف تصفيه فاضلاب¬ جهت تصفيه فاضلاب¬هاي صنعتي ارائه شده است.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات