بهداشت و سالم‌ سازی آب

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۳۱-۰۵-۰

تعداد صفحات :۱۷۷

سال چاپ:۱۴۰۱

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۶۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۴۰۰۰۰۰ريال


-

تصفيه آب شامل مجموع فرآيندها و واحد‌هايي است كه در آن مواد آلاينده مورد نظر در آب به¬طور كامل حذف و يا به مقدار مورد نياز با توجه به محل و نوع مصرف آب كاهش پيدا مي¬كنند. اهميت تصفيه آب با توجه به اهميت آب سالم و بهداشتي براي انسان، موجودات زنده و محيط زيست قابل توجه بوده و يكي از مهمترين دغدغههاي جوامع امروز است. تصفيه آب معمولا به منظور توليد آب به عنوان صنعتي، آشاميدني و كشاورزي مطرح ميباشد.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات