تجهیزات، روش ها و تکنیک های اندازه‌گیری استرس اکسیداتیو

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۳۱-۰۹-۸

تعداد صفحات :۱۰۵

سال چاپ:۱۴۰۲

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۸۱۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۹۰۰۰۰۰ريال


-

استرس اکسیداتیو، می‌تواند منجر به آسیب به بازهای نوکلئوتیدی و شکستگی در رشته¬ی دی‌ان‌ای شود. آسیب به بازها اغلب غیرمستقیم و توسط گونه‌های فعال اکسیژن همچون‌O2− (رادیکال سوپراکسید)، OH (رادیکال هیدروکسیل) و H2O2 (هیدروژن پراکسید) ایجاد می‌شود. علاوه بر این-ها، برخی گونه‌های فعال (واکنش‌پذیر) اکسیژن در سیستم سیگنالینگ ریداکس، به عنوان پیام‌رسان سلولی عمل می‌کنند. در نتیجه، استرس اکسیداتیو می‌تواند سبب اختلال در پیام‌رسانی سلولی شود.

پربازدیدترین کتابها این انتشارات