تجهیزات، روش ها و تکنیک های اندازه‌گیری استرس اکسیداتیو

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۳۱-۰۹-۸

تعداد صفحات :۱۰۵

سال چاپ:۱۴۰۲

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۸۱۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۹۰۰۰۰۰ريال


-

استرس اکسیداتیو، می‌تواند منجر به آسیب به بازهای نوکلئوتیدی و شکستگی در رشته¬ی دی‌ان‌ای شود. آسیب به بازها اغلب غیرمستقیم و توسط گونه‌های فعال اکسیژن همچون‌O2− (رادیکال سوپراکسید)، OH (رادیکال هیدروکسیل) و H2O2 (هیدروژن پراکسید) ایجاد می‌شود. علاوه بر این-ها، برخی گونه‌های فعال (واکنش‌پذیر) اکسیژن در سیستم سیگنالینگ ریداکس، به عنوان پیام‌رسان سلولی عمل می‌کنند. در نتیجه، استرس اکسیداتیو می‌تواند سبب اختلال در پیام‌رسانی سلولی شود.

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات