بیماری‌های مشترک انسان و حیوان و مدیریت پسماندها

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۳۱-۱۳-۵

تعداد صفحات :۱۵۷

سال چاپ:۱۴۰۲

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۳۵۰۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۵۰۰۰۰۰ريال


موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات