آلودگی خاک ( منشا، پایش و پالایش) مرجع د ...

خانيران

۸۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول و مبانی بهداشت محیط

خانيران

۹۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اهمیت بهداشت دست و گندزدایی تجهیزات در م ...

خانيران

۴۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بهداشت مواد غذایی (ایمنی و کنترل خطرات)

خانيران

۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تصفیه فاضلاب‌های صنعتی

خانيران

۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

درسنامه جامع بهداشت محیط:بهداشت مسکن، ام ...

خانيران

۴۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

نقش تالاب ها در تصفیه فاضلاب شهری و صنعت ...

دانشگاهي فرهمند

۱۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات