جدیدترین کتابها

فناوری بیوفیلتراسیون "مفاهیم و کاربرد آ ...

خانيران

۵۶۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تصفیه فاضلاب‌های صنعتی

خانيران

۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی با تکیه بر نرم ...

خانيران

۲۳۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اهمیت بهداشت دست و گندزدایی تجهیزات در م ...

خانيران

۴۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تبادل یونی و جذب سطحی آلاینده‌های معدنی ...

خانيران

۵۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بهداشت و ایمنی مواد غذایی (مناسب برای دا ...

خانيران

۲۱۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

عبارات کاربردی مقاله نویسی در علوم محیطی

خانيران

۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت بهداشت محیط پس از وقوع بلایای طبی ...

خانيران

۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

درسنامه جامع بهداشت محیط:بهداشت مسکن، ام ...

خانيران

۴۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای ریاضیات مهندسی محیط زیستجلد دوم ...

خانيران

۵۴۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول شیمیایی، ترکیب منبع آب و حفاظت از آ ...

خانيران

۴۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مشخصات هیدرولیکی راکتورهای تصفیه آب و تأ ...

خانيران

۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مفاهیم و اصطلاحات تخصصی مهندسی بهداشت مح ...

خانيران

۲۷۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

نکات کلیدی مدیریت پسماند (پوشش کامل مطال ...

خانيران

۴۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت جامع پسماندهای صنعتی و خطرناک به ...

خانيران

۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای برآورد هزینه برای تأسیسات تصفیه ...

خانيران

۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

کتابهای ویترین

نگاهی جامع به ارزیابی چرخه حیات

آواي قلم

۶۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

نکات فنی نحوه‌ی محاسبه هزینه‌های تخریب ...

آواي قلم

۳۹۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای بهسازی کشتی

آواي قلم

۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های ...

آواي قلم

۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های ...

آواي قلم

۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت محیط زیستی در صنعت مواد رنگزا و ر ...

آواي قلم

۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول و شیوه‌های بهره‌برداری از تاسیسات آ ...

آواي قلم

۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت کشتیرانی سبز

آواي قلم

۴۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت فاضلاب و جامدات زیستی

آواي قلم

۷۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

استاندارد بین‌المللی ایزو (ISO 37500:201 ...

آواي قلم

۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

شیمی فرایندها براساس سرفصل‌های رشته‌ی م ...

آواي قلم

۶۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راه‌اندازی و بهره‌برداری از مراکز پذیرش ...

آواي قلم

۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول کلی طراحی و نگارش طرح بهداشت، ایمن ...

آواي قلم

۴۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت پسماندها با رویکرد ارزیابی چرخه ح ...

آواي قلم

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول مهندسی آب: از منبع تا مصرف قسمت دوم ...

آواي قلم

۶۹۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول مهندسی آب: از منبع تا مصرف قسمت اول ...

آواي قلم

۵۶۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات