20 مهارت ضروری در GIS

آواي قلم

۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

2000 نکته از آلودگی های محیط زیست

آواي قلم

۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

English for Environmental Health Engine ...

آواي قلم

۲۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

In Proper Balance: Eco-friendly Mining i ...

آواي قلم

۵۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آب شیرین کن های خورشیدی

آواي قلم

۵۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آرسنیک در آب آشامیدنی

آواي قلم

۱۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آزمایشگاه جامع شیمی عمومی

آواي قلم

۷۹۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آزمون های کارور رایانه ICDLدرجه 2 بر اس ...

آواي قلم

۱۹۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آشنایی با اصول طراحی، تجهیز و توسعه بیما ...

آواي قلم

۶۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آشنایی با بیرینگ‌های غلتشی

آواي قلم

۲۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آلاینده‎های میکروپلاستیک

آواي قلم

۷۸۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

آلودگی دریا

آواي قلم

۷۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات