25 اصل اساسی در مقاله نویسی (ویژه رشته ه ...

كتابخانه فرهنگ

۱۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

25 اصل اساسی در مقاله نویسی: ویژه رشته ه ...

كتابخانه فرهنگ

۱۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول و مبانی نگارش مقالات ISI به شیوه ی ...

آذر كلك

۹۸,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای مقاله نویسی: برای دانشجویان کار ...

دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تهران جنوب)

۳۳,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

روش تحقیق در علم حقوق با تاکید بر پایان‌ ...

جنگل

۳۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

روش رساله نویسی در جغرافیا و علوم مرتبط

دانشگاه تهران

۸۵,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي‌تكنيك تهران)

۱۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

شیوه ارائه مطالب: علمی فنی

جلوه

۳۶,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

شیوه ی پایان نامه نویسی با تاکید بر روش ...

بهمن برنا

۷۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات