درسنامه جامع بهداشت عمومی: قابل استفاده برای شرکت در امتحانات کاردانی به کارشناسی و کارشناسی به کارشناسی ارشد...

پدیدآوران:
ناشر:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۵۲۷-۰۴۴-۳

تعداد صفحات :۷۰۲

سال چاپ:۰۱/۱۰/۹۸

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

5000 آزمون در بهداشت عمومی
ناشر:سماط
قیمت:۲۰۰۰۰۰۰ ریال
درسنامه کلیات بهداشت محیط: بهداشت مسکن و اماکن عمومی، بهداشت مواد غذایی بهداشت پرتوها، ...
ناشر:سماط
قیمت:۹۰۰۰۰۰ ریال
تکنولوژِی آب و فاضلاب (جلد اول)
ناشر:سماط
قیمت:۱۸۰۰۰۰۰ ریال
تکنولوژی آب و فاضلاب (جلددوم)
ناشر:سماط
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ ریال
گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی
ناشر:سماط
قیمت:۵۴۵۰۰ ریال