رنگ در طراحی داخلی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۵۸-۳۷-۶

تعداد صفحات :۱۴۴

سال چاپ:۲۴/۰۷/۸۷

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۵۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

سایکرومتریک
ناشر:یزدا
قیمت:۶۰۰۰۰ ریال
درهای اتوماتیک
ناشر:یزدا
قیمت:۳۰۰۰۰ ریال
آسانسور معلولین
ناشر:یزدا
قیمت:۳۰۰۰۰ ریال
بادگیر، شاهکار مهندسی ایران
ناشر:یزدا
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
کف سازی
ناشر:یزدا
قیمت:۴۰۰۰۰ ریال