زبان عمومی و تخصصی کارشناسی ارشدجلد اول (10) (رشته های مهندسی بهداشت محیط، مهندسی محیط زیست (کلیه گرایش ها) و مهندسی طراحی محیط زیست)

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۸۵-۴

تعداد صفحات :۲۷۴

سال چاپ:۰۱/۰۱/۹۳

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۴۹۵۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۵۵۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات