ریاضیات عمومی و مهندسی:(13) ویژه آزمون های تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۰۳۳-۲۶-۷

تعداد صفحات :۲۳۶

سال چاپ:۰۷/۰۲/۹۰

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۳۵۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۱۵۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات