زهکشی: اصول و مبانی، مهندسی زهکشی ویژه آزمون های کاردانی به کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۱۲۴-۲۷۱-۷

تعداد صفحات :۳۰۸

سال چاپ:۲۳/۰۶/۹۲

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۵۵۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۵۵۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

پرسشهای چهارگزینه ای زیست شناسی مولکولی ویژه آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D)
ناشر:موسسه ‌فرهنگی‌ هنری‌ دیباگران ‌تهران
قیمت:۲۸۰۰۰۰ ریال
باغبانی (ازدیاد نباتات، فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت) ویژه آزمون های کارشناسی به کارشناسی ارشد
ناشر:موسسه ‌فرهنگی‌ هنری‌ دیباگران ‌تهران
قیمت:۱۴۰۰۰۰ ریال
+Linux (سطح یک، دو و مدیریت شبکه)
ناشر:موسسه ‌فرهنگی‌ هنری‌ دیباگران ‌تهران
قیمت:۱۳۵۰۰۰ ریال
محوطه سازی (خلاصه درس، پرسش های چهارگزینه ای و پاسخنامه) ویژه آزمون های کاردانی به کارشناسی
ناشر:موسسه ‌فرهنگی‌ هنری‌ دیباگران ‌تهران
قیمت:۱۴۰۰۰۰ ریال
آموزش کاربردی AutoCAD 2013
ناشر:موسسه ‌فرهنگی‌ هنری‌ دیباگران ‌تهران
قیمت:۲۲۰۰۰۰ ریال