آب و هواشناسی کاربردی

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۵۳۳۶-۳

تعداد صفحات :۲۷۲

سال چاپ:۲۹/۰۶/۹۰

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۴۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۴۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

حسابرسی داخلی در بانک ها همراه با: سایر مبانی نظارتی
ناشر:دانشگاه تهرانسیمای دانش
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال
سنگ شناسی آذرین
ناشر:دانشگاه تهران
قیمت:۸۵۰۰۰ ریال
سم شناسی صنعتی
ناشر:دانشگاه تهران
قیمت:۱۱۰۰۰۰ ریال
روش های آماری
ناشر:دانشگاه تهران
قیمت:۱۶۰۰۰۰ ریال
مبانی مهندسی فشار قوی الکتریکی
ناشر:دانشگاه تهران
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال