NMS بیوشیمی

ناشر:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۰-۳۴۵-۹

تعداد صفحات :۶۹۶

سال چاپ:۱۳/۰۳/۹۲

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۳۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۳۰۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

سیستم مدیریت زیست محیطی: شناسایی و ارزیابی جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی
ناشر:آییژ
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
آکواریوم
ناشر:آییژ
قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال
برنامه ریزی شبکه جاده های جنگلی
ناشر:آییژ
قیمت:۸۰۰۰۰ ریال
برنامه ریزی شهری و منطقه ای: فرآیندی و موضوعی تئوری های کلاسیک
ناشر:آییژ
قیمت:۹۰۰۰۰ ریال
بهره برداری جنگل
ناشر:آییژ
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال