آلودگی محیط زیست

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۹-۰۶۸-۹

تعداد صفحات :۴۸۸

سال چاپ:۱۲/۱۰/۹۴

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۹۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۹۰۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

ارگونومی و ایمنی در طراحی ابزار دستی
ناشر:فن‌آوران
قیمت:۱۲۸۰۰۰ ریال
شیوه های ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی
ناشر:فن‌آوران
قیمت:۲۵۰۰۰۰ ریال
ارزیابی کمی ایمنی
ناشر:فن‌آوران
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال
مهندسی ایمنی فرآیند(با رویکرد طراحی ذاتا ایمن)
ناشر:فن‌آوران
قیمت:۷۰۰۰۰ ریال
مجموعه قوانین و مقررات حفاظت از محیط زیست ایران (تنقیح شده و همراه با دسته بندی موضوعی)
ناشر:فن‌آوران
قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال