آکواپونیک: تولید غذا در سیستم های آکواپونیک کوچک پرورش توام ماهی و گیاه

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۷۲-۰۳۱-۱

تعداد صفحات :۳۶۸

سال چاپ:۱۰/۱۰/۹۶

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۸۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۸۰۰۰۰۰ريال


-

,"كتاب حاضر با معرفي موضوع آكواپونيك آغاز شده، تاريخچه مختصري از توسعه اين سيستم‌ها و جايگاه آن‌ها در كشاورزي مدرن و بدون استفاده از خاك ارائه داده است و مفاهيم تئوري اصلي آكواپونيك ها شامل چرخه نيتروژن و فرآيند نيتريفيكاسيون نقش باكتري‌ها و موضوع تعادل آكواپونيك تشريح كرده است. سپس ملاحظات مهم راجع به پارامترهاي كيفيت آب، آزمايش آب و منابع آب آكواپونيك بيان شده است. همچنين روش‌ها و تئوري‌هاي طراحي واحدهاي آكواپونيك كه شامل سه تكنيك كشت در بستر، فيلم مواد مغذي و كشت شناور است ارائه شده است."

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

10 گام عملی در افزایش عملکرد گندم در شرایط دیم
ناشر:تحقیقات آموزش کشاورزی
قیمت:۱۰۰۰۰۰ ریال
آفات دانه های روغنی
ناشر:تحقیقات آموزش کشاورزی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
آگرواکولوژی در راستای حفاظت از محیط زیست
ناشر:تحقیقات آموزش کشاورزی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال
آموزش تکنیک های والیبال
ناشر:تحقیقات آموزش کشاورزی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال
اثر عوامل محیطی بر خاک و مدیریت منابع
ناشر:تحقیقات آموزش کشاورزی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال