کتاب همراه برای کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مهندسی محیط زیست

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۷۱۰-۶۸-۸

تعداد صفحات :۲۹۸

سال چاپ:۶۱/۹۹/۱۳

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۶۲۱۰۰۰ ريال
۱۰ درصد
۶۹۰۰۰۰ريال


پربازدیدترین کتابها این انتشارات

دوست آبی من
ناشر:آوای قلم
قیمت:۵۰۰۰۰ ریال
پروتئین سویا و اعجاز آن در سلامت انسان "تولید، بهداشت، تغذیه و سلامت"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۲۸۵۰۰۰ ریال
مجموعه تست و پاسخ ریاضی و هندسه معماری ویژه آزمون های کاردانی به کارشناسی
ناشر:آوای قلم
قیمت:۱۵۵۰۰ ریال
آلودگی دریا
ناشر:آوای قلم
قیمت:۷۲۰۰۰۰ ریال
مرجع کامل فرآورده های سویایی "علمی، تخصصی و تکنولوژیک"
ناشر:آوای قلم
قیمت:۴۵۰۰۰۰ ریال